LA SALA DE VILADRAU. OSONA/ EL MONTSENY JUSSÀ. CATALUNYA.


Joaquim Rubió i Balaguer ( 1889-1979?) retratava per a l’Estudi de la Masia Catalana “ façana de La Sala Vella o Can Serrallonga amb torre circular” al terme de Viladrau.

http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/afcecemc/id/532/rec/9

Ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i traspàs del Joaquim Rubió i Balaguer, l’Estudi de la Masia Catalana, és en aquest tema un xic graponer.

Patrimoni Gencat ens diu que resta una torre rodona d’angle, medieval, al costat del mas dels segl http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=1973 es XVII-XVIII.

És una masia de planta rectangular (23×13) assentada sobre un turonet de roca, formant per l’E i pel N un mur atalussat. S’observen diverses fases constructives. Està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana de llevant i a tres vessants al sector S del cos de porxos adossat a la planta. Consta de planta (talús), primer pis i golfes la part més antiga; un cos de porxo adossat a la façana principal (amb planta i dos pisos) i a la façana S (amb planta i primer pis) amb dos pilars centrals i una torre adossada a l’angle N.

La façana principal presenta a la planta (façana antiga sota el porxo central) un portal rectangular d’emmarcament de gres i llinda de roure i una finestra amb emmarcament de totxo a la façana del cos de porxo en el sector N, i en el S uns baixos que donen a unes corts, parcialment tapiats amb una finestra amb forjat. Al primer pis (sector N) un porxo amb barana de ferro forjat, un portal central i dues finestres laterals, i, al sector sud, un porxo amb barana i dos portals. A les golfes hi ha dues finestretes d’emmarcament de gres i llinda de roure.

La façana nord presenta una torre amb dues espitlleres al primer pis i una finestra d’arc de mig punt de gres vermell a l’alçada de les golfes. A la planta i primer pis hi ha dues finestres. Al sector oest presenta un portal que dóna accés (mitjançant escales) al cos de corts adossat a la façana oest i a la sud, la qual presenta al primer pis tres finestres amb emmarcament de gres.

Formen part de la domus les seves muralles de tancament, torres i altres elements defensius. De la domus medieval es conserva la torre circular i un mur de tancament perimetral, al sud-est. La resta de murs de tancament (perimetrals i interiors) i estructures haurien quedat integrades a la masia del segle XVII, que aprofitaria algun dels murs i estructures.

El mas Sala s’esmenta el 1226 quan el clergue de Viladrau Bernat de Sala el va cedir a Estefania d’Osor, però sembla ser que l’origen del mas pot remuntar-se alguns segles abans.

Entre 1271 i 1298 consten un Bernat de Sala i un Guillem de Sala.

El 1322 estava en poder de Ramona de Sala i dels seus fills.

El 1329 surt un Berenguer ça Sala actuant prop de fra Ramon de Vilademany, el qual per causes que s’ignoren s’instal·la al mas.

El 1359 el cavaller Roger de Vilademany es casa amb Esclarmonda de la Sala i funda així un nou llinatge que emparentarà la Sala amb la noblesa de l’època, que perdura fins el 1522, en que Violant de Cruïlles i de Vilademany estableix com a propietari a Bartomeu Sala (possible antic masover i avantpassat del bandoler Joan Sala “alies” Serralonga).

La família Sala hi resideix fins el 1645 en que el mas, després d’un plet, és subhastat i adjudicat al pubill dels Molins.

Fins a la desamortització del 1837, el mas Sala pertanyia a l’església de la Pietat de Vic i a partir d’aleshores ha passat per diversos propietaris.

El trobem registrat en els fogatges de la “Parròquia y terme de Viladrau fogajat a 6 d’octubre 1553 per Joan Masmiguell balle com a par en cartes 230”, juntament amb altres 32 que continuaven habitats després del període de pestes, on consta un tal “Joan Sala”. Els actuals propietaris no mantenen el cognom d’origen.

A la pàgina de l’Ajuntament de Viladrau en diuen;
http://www.viladrau.cat/ca/turisme/arquitectura/la-sala

Emmarcada per les imponents carenades del serrat de l’Oriol i de Sant Segimon, sobre un petit pujol excavat per la riera de l’Erola i el torrent de Rentadors, s’aixeca el casal de la Sala de Viladrau.

La part més antiga de la casa correspon al segle XIV, moment en que va ser fortificada i transformada en Domus amb una muralla de tanca i una torre de guaita. El cos central cal datar-lo al segle XVII.

Tot i que els primers documents sobre el casal daten del 1356, les més antigues noticies i el mateix nom de Sala permeten remuntar el seu origen uns segles abans.

L’any 1594 neix a la Sala de Viladrau en Joan Sala i Ferrer, “àlies” Serrallonga (Viladrau, 21 d’abril de 1594 – Barcelona, 8 de gener de 1634) , el mes gran bandoler de l’historia.

Està clar que l’expressió ‘ el mes gran bandoler de l’historia’, s’ha d’entendre que fa referència a Viladrau. El mes gran bandoler de l’historia de Viladrau, oi?.

Dins l’àmbit català, el títol – fins al di d’avui – Perot Rocaguinarda (Oristà, Lluçanès, 1582 – Nàpols?, 1635?) ostenta AMB TOTS ELS MÈRITS el títol del MES GRAN, o així m’ho sembla.

la Sala és una denominació arrelada en la toponímia catalana, de fet és el nom comú de moltes de les residències senyorials o de gent notable.

Aquests edificis acostumaven a disposar d’un oratori i/o capella, i en ocasions fins d’un fossar.

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2009/09/la-sala-de-vallfogona-de-ripolles.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2011/05/racons-darenys-de-munt-can-sala-de-baix.html

http://leopold-leopoldest.blogspot.com/2016/01/ruta-viladrau-masia-la-sala.html

Ens agradarà tenir confirmació a l’email coneixercatalunya@gmail.com – en el seu cas – de l’existència d’un oratori i/o capella a la casa i la seva advocació, per descomptat si fos possible també imatges

© Antonio Mora Vergés

Feu un comentari