MASIA, CASTELL I CAPELLA DE SANT ESTEVE DE MAR. PALAMÓS, L’EMPORDÀ JUSSÀ.

Continuàvem gràcies a l’excel•lent treball fotogràfic de la Maria, la descoberta del Patrimoni Històric de Palamós. Ho fèiem en aquesta ocasió amb el Castell de Sant Esteve de Mar, del que hom defensa que fou aixecat al segle XII; , no en trobem però , referències documentals fins a l’últim quart del segle XIII.

El Castell de Sant Esteve està en l’origen de Palamós, ja que el 12 de juny de 1277 Pere II el gran comprà, per mitjà d´Austruc Ravaia, a Dalmau de Palol i Ponç d´Utrx, canonges de Girona, per 6.000 sous la fortalesa i el seu terme per fundar-hi la vila i el port reial.
L´any 1331 Jaume de Cornellà el ven per 15.000 sous a Bernat de Pallarés que en pren possessió en nom, del rei. Com que la construcció amenaçava ruïna, Alfons el Benigne donà llicència per fer-hi obres (1334).
Tres anys després Pere el Cerimoniòs donà ordres d´ajudar en les obres. Pere Pallarés, fill de Bernat, ven el castell a Berenguer de Cruïlles per 20.000 sous.
Amb la guerra dels remences arribà la fi del castell.
Al segle XVI fou transformat en masia (llinda amb data de 1567), i aquesta funció l’ha mantinguda fins fa pocs anys.
De la fortalesa només es conserven algunes bases de torre i de murs. No hi ha cap vestigi de la capella dedicada a sant Esteve, esmentada al segle XIV.
Prop seu es bastí al segle XIX l’esglesiola de Sant Esteve, a la llinda de la porta hi apareix una inscripció: 1829.
Sou pregats d’ampliar, esmenar i/o corregit aquestes dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Feu un comentari